crazynauka.pl
To nieprawda, że inteligencję dziedziczymy po matce. Jak to jest naprawdę?
Serwisy społecznościowe, z Facebookiem na czele, obiegła w 2016 roku nieprawdziwa informacja o dziedziczeniu inteligencji. W jednym z polskich serwisów możemy przeczytać: „(…) musicie wiedzieć, że …