crazynauka.pl
Teraz płoną lasy amazońskie – czy faktycznie jest gorzej niż w ostatnich latach?
W Brazylii – przede wszystkim w tamtejszych lasach deszczowych – od połowy sierpnia 2019 roku wybuchło ponad 9500 nowych pożarów. Giną rzadkie zwierzęta i rośliny, do atmosfery uwalnian…