crazynauka.pl
Tablica astronomiczna, którą zrobił sam Kopernik – to trzeba zobaczyć!
Na zamku w Olsztynie widzieliśmy prawdziwe skarby: tablicę astronomiczną zrobioną przez Mikołaja Kopernika i egzemplarz jego dzieła „O obrotach sfer niebieskich”. Do Zamku Kapituły Warmińskiej w O…