crazynauka.pl
Szczepionki – co to znaczy, że są „w IV fazie badań klinicznych” i dlaczego to dla nas dobrze?
Szczepionki wykorzystywane w Programie Szczepień Ochronnych NIE są „eksperymentem medycznym”, jak głoszą antyszczepionkowcy. Szczepionki te są w Polsce objęte badaniami klinicznymi IV fazy, inaczej…