crazynauka.pl
Skażenie z Fukushimy płynie przez Pacyfik
W elektrowni Fukushima, która została uszkodzona podczas tsunami w 2011 roku, wciąż powtarzają się wycieki skażonej wody. Okres półtrwania radioaktywnego cezu-137 z Fukushimy wynosi 30 lat, a skaże…