crazynauka.pl
Rocznica urodzin Darwina
Dzisiaj mija 209. rocznica urodzin Karola Darwina, twórcy teorii ewolucji, zgodnie z którą wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form. Jego odkrycie mówiące o tym, że dobór naturalny jest po…