crazynauka.pl
Próg bezpieczeństwa dla klimatu to 1,5˚C – osiągniemy go do 2052 roku
Właśnie ukazał się monumentalny raport klimatyczny IPCC, który opisuje następstwa wzrostu globalnej temperatury o 1,5˚C względem epoki przedprzemysłowej. Ale uwaga, 1˚C już osiągnęliśmy! Zostało na…