crazynauka.pl
Prehistoryczne masowe groby mogą kryć ofiary tsunami
Masowe groby to stała część ludzkiej historii. Archeolodzy odnajdują je od lat i od lat interpretują w ten sam sposób – ofiary epidemii lub walki. Teraz naukowcy zaproponowali inne wyjaśnienie tych…