crazynauka.pl
Praprzodek człowieka mógł wywodzić się z… Bałkanów
Najstarszy z homininów, od którego pochodzi nasz gatunek, żył 7,2 mln lat temu w Europie, a nie w Afryce – sugerują najnowsze badania. To historia na tyle sensacyjna, że nabrałam podejrzeń, czy nie jest kolejnym fake newsem. Ale nie – stoją za nią wieloletnie badania prowadzone przez poważny zespół