crazynauka.pl
Polska „eksportuje” wilki na Zachód
Rośnie liczba wilków w Polsce, a urodzone w naszym kraju drapieżniki zasilają populacje żyjące na zachodzie Europy. Sprzyja temu najlepiej rozwinięty na kontynencie system przejść dla zwierz…