crazynauka.pl
Nobel 2018 z fizyki za zastosowanie laserów do badania ultraszybkich zjawisk i ultramałych obiektów
Nobla 2018 z dziedziny fizyki otrzymali Arthur Ashkin oraz Gérard Mourou i Donna Strickland za badania z dziedziny optyki wykorzystujące w przełomowy sposób światło generowane przez laser. Tegorocz…