crazynauka.pl
Nobel 2017 z medycyny za badania cyklu dobowego
Nobel 2017 z medycyny otrzymali Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash oraz Michael W. Young. Nagrodzono ich za badania nad molekularnymi podstawami cyklu dobowego. Nobel 2017 został przyznany za coś, co…