crazynauka.pl
To najstarszy znany fragment ziemskiej skorupy
Ten niewielki kryształ, cyrkon, nieźle namieszał w naszej wiedzy o początkach istnienia Ziemi. Do niedawna sądzono, że nasza planeta przez długi czas po uformowaniu się nie miała stałej powierzchni…