crazynauka.pl
Mumia egipskiego kapłana z Muzeum Narodowego kryje ciało kobiety
Badania pokazały, że egipska mumia sprzed ponad 2000 lat, przechowywana w Muzeum Narodowym w Warszawie, kryje ciało kobiety, a nie mężczyzny, jak do niedawna sądzono. O tym, że wewnątrz starożytnego sarkofagu znajduje się ciało kobiety, była mowa zaraz po tym, jak mumia trafiła do Polski w XIX wi