crazynauka.pl
Kopernik nie był Niemcem
Dziś mija 470 lat od śmierci Mikołaja Kopernika. Tego, że Kopernik była kobietą, nie potwierdzili archeolodzy ;) O to, jakiej był narodowości, boje toczą się do dziś. Kopernik był poddanym króla Po…