crazynauka.pl
Kobiety, którym nie przyznano nagrody Nobla, choć im się należała
Ich osiągnięcia są jednoznacznie wybitne i bardzo przyczyniły się do rozwoju dziedzin nauki, którym służyły. Ale Królewska Szwedzka Akademia Nauk albo przyznała nagrodę Nobla ich współpracownikom p…