crazynauka.pl
Już wiadomo, którędy Hannibal przekroczył Alpy
A odkryto to dzięki… kupie pozostawionej przez jego armię. Trasa przejścia Hannibala przez Alpy pozostawała przez ponad 2000 lat zagadką. Ten kartagiński wódz przeprawił się przez góry z 30-…