crazynauka.pl
Jak stare są nowotwory i czy powstały przez człowieka?
Nowotwory nazywane są często plagą XXI wieku lub epidemią współczesności. Choroby te uważa się za coś nowego; coś, na co wcześniej „nikt nie chorował”. Czy to wrażenie znajduje jednak odzwierciedle…