crazynauka.pl
Dziś o 17:54 zaczęło się astronomiczne lato!
Przesilenie letnie – dziś Słońce znalazło się w zenicie nad zwrotnikiem Raka. To najdłuższy dzień w roku i początek astronomicznego lata. Jak widać astronomiczne lato jest… astronomiczn…