crazynauka.pl
Czy rozpoznasz twarz z bardzo wczesnymi objawami choroby?
Ilustracje pokazują nałożone na siebie zdjęcia twarzy ośmiu kobiet sfotografowanych dwukrotnie – szczegóły niżej. Fot. Axelsson i in. Która z tych twarzy wykazuje wczesne oznaki stanu zapalne…