crazynauka.pl
Kto tu jest wielki, kto mały?
To model komara tworzony przez Julię Stoess. Jej specjalizacja to tworzenie owadów na potrzeby wystaw, muzeów. Ten komar jest 60 razy większy niż oryginał. Dobrze, że takie u nas nie latają. Chocia…