crazynauka.pl
Badanie genu MTHFR – sprawdzamy czy ma sens z punktu widzenia medycyny
Jednym z najbardziej „popularnych” genów ostatnich miesięcy stał się gen MTHFR. Za sprawą nieprawdziwych informacji, szerzących się w internecie w zupełnie niekontrolowany sposób, wprowadzono w błą…