cphtpoland.com
Koszt kursu | CPHT Polska Szkolenie Hipnoterapii
Całkowity kosz kursu wynosi 8200,00 złotych. Zwykle płatności dokonywane są w ratach miesięcznych w kwocie 850,00 złotych. Formy płatności: karta kredytowa, gotówka, czek, zlecenie stałe w banku. Dofinansowanie – informacje na temat możliwości ewentualnego dofinansowania zostaną podane wkrótce. Jeśli dojeżdżacie do centrum szkoleniowego i konieczne jest zakwaterowanie na jedną lub dwie noce, prosimy o umieszczenie takiej informacji na formularzu zgłoszeniowym. Możemy wskazać hotele/pensjonaty w rozsądnych cenach. Koszty dodatkowe (o ile nie stwierdzono inaczej uiszczane do 3 miesiąca) Ponieważ kurs jest bardzo praktyczny i studenci przeprowadzają wizyty z klientami już od samego początku, zalecamy wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej/cywilnej. Wymogiem kursu jest, aby studenci wstąpili do prestiżowej organizacji Association for Solution Focused Hypnotherapy (AfSFH, Stowarzyszenie na rzecz Hipnoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), w ramach członkostwa