cphtpoland.com
Koszt kursu | CPHT Polska Szkolenie Hipnoterapii
Całkowity kosz kursu wynosi 8200,00 złotych. Zwykle płatności dokonywane są w ratach miesięcznych w kwocie 850,00 złotych. Formy płatności: karta kredytowa, gotówka, czek, zlecenie stałe w banku. Dofi