cphtpoland.com
Akredytacje i członkostwo w organizacjach | CPHT Polska Szkolenie Hipnoterapii
Kurs HPD oferowany przez CPHT posiada akredytację następujących organizacji: Association for Solution Focused Hypnotherapy (AfSFH) Stowarzyszenie na rzecz Hipnoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach