cphtpoland.com
Akredytacje i członkostwo w organizacjach | CPHT Polska Szkolenie Hipnoterapii
Kurs HPD oferowany przez CPHT posiada akredytację następujących organizacji: Association for Solution Focused Hypnotherapy (AfSFH) Stowarzyszenie na rzecz Hipnoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach Celem AfSFH jest pogłębienie ogólnej wiedzy społeczeństwa na temat Hipnoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i związanych z nią korzyści. Stowarzyszenie udziela również informacji i porad zarówno wykwalifikowanym, jak i przyszłym hipnoterapeutom, którzy są w trakcie szkolenia. Prowadzi także Rejestr wszystkich członków Hipnoterapeutów, którzy praktykują Hipnoterapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach. Rejestracja w AfSFH w ramach członkostwa studenckiego (ang. Student Member) jest wymagana po trzecim miesiącu szkolenia (zobacz: Opłaty Koszty dodatkowe). www.afsfh.com National Council for Hypnotherapy (NCH) Krajowa Rada Hipnoterapii w Wielkiej Brytanii Brytyjska Krajowa Rada Hipnoterapii (NCH) została zatwierdzona jako centrum NCFE (brytyjskiej organizacji certyfikującej