cpbssm.org
uTOpia barcelona assumeix el relleu de la direcció artística d'Akesta CIA
La companyia Akesta CIA canvia de direcció artística. El relleu l'agafa uTOpia barcelona.