cpbssm.org
L’educació emocional o demanar ajuda són algunes de les mesures preventives del suïcidi juvenil 
El suïcidi és la primera causa de mort entre les persones de 15 a 34 anys a Catalunya i un 90% de les morts està vinculat a una afecció mental.