cpbssm.org
L'Hble. Sra. Alba Vergés, consellera de Salut del Govern de Catalunya, visita els dispositius comunitaris de Salut Mental de la Dreta de l’Eixample - CPB - Serveis Salut Mental
El proper 4 d’octubre, Alba Vergés, consellera de Salut del Govern de Catalunya, visitará diferents centres de CPB Serveis Salut Mental.