cpbssm.org
La consellera de Salut posa en valor l'abordatge comunitari en salut mental després de visitar els dispositius comunitaris de CPB SSM - CPB - Serveis Salut Mental
La consellera de Salut va visitar diferents centres i serveis assistencials de la Dreta de l’Eixample de Barcelona.