cpbssm.org
El 15 d’octubre es van celebrar les Jornades Esportives CPB SSM 2019
Més de dues-centes persones es van implicar a fons tant en les activitats organitzades a l’interior del pavelló com en les de l’aire lliure.