cornetsdegroot.com
Lucebert en het vrije vers
Ongepubliceerd, typemachine op 2 vellen A4, 1967. Bron: Archief Cornets de Groot. ((Dit ongetitelde essay maakte oorspronkelijk deel uit van de inleiding bij de door Cornets de Groot samenge…