cornetsdegroot.com
Verantwoording
Willy Cornets de Groot [p. 1] Binnen de veelheid van onderzoekingen en publicaties op het terrein van de lichamelijk gehandicapten, is mij duidelijk geworden dat het merendeel van deze onder…