cornetsdegroot.com
Een wilde jacht (S. Vestdijk)
Bron: R.A. Cornets de Groot, De open ruimte, Bert Bakker/Daamen NV, Den Haag, 1967, p. 61-72. Over: S. Vestdijk. Gecorrigeerde herdruk van ‘Gelijk de wilde jacht’, Maatstaf, 12e …