cornetsdegroot.com
Het nieuwe Thebe (Gerrit Achterberg)
Bron: R.A. Cornets de Groot, De open ruimte, Bert Bakker/Daamen NV, Den Haag, 1967, p. 31-43. Over G. Achterberg, ‘Thebe’, in: G. Achterberg, Verzamelde gedichten, Amsterdam 1984…