cornetsdegroot.com
10 mei 1989
Bron: Archief Cornets de Groot. Padang. ((Zie de aantekening van 6 mei 1989 voor Cornets de Groots eerste herinnering aan zijn jeugd in Indië. [Noot van de bezorger].)) Er waren huizen die o…