cornetsdegroot.com
Wium van Zyl: ‘n Vijftiger uit die Koue Bokkeveld?
Door: Wium van Zyl. Bron: Tydskrif vir letterkunde (kwartaalblad vir die Afrikaanse Skrywerskring), 38e jrg., 2000, nr. 1-2 Over: Poëzie is kinderspel. ((Zie Poëzie is kinderspel. [Noot van …