cooliranje.com
Imati petlju ili nemati mozak :)
Grupa britanskih turista na Himalajima u Indiji, krenula je putem koji je širok jedva par metara i nalazi se iznad reke ńĆenab na visini od 600m.
cooliranje.com