cooliranje.com
Jedinstveni matični broj građana - Značenje svih 13 cifara u JMBG
Jedinstveni matični broj građana (JMBG) je lični identifikacioni broj koji je dodeljen svim...
cooliranje.com