cooliranje.com
Zanimljiva matematika 5
Potrebno je odgovoriti na pitanje: Koliki je ugao na satu između male i velike kazaljke u 3:15?
cooliranje.com