cooliranje.com
Jednog lepog jutra - Žak Prever
Nikog se nije bojao,ničeg se nije plašio,ali jednog jutra,jednog lepog jutraučini mu se da je video nešto,al reče sebi: "Verovatno ništa."
cooliranje.com