cooliranje.com
"O priči i pričanju" (deo govora Ive Andrića prilikom dodele Nobelove nagrade)
Ima nas koji smo više skloni da na tvorce umetničkih dela gledamo bilo kao na neme, odsutne savremenike, bilo kao na slavne pokojnike, i koji smo mišljenja da je govor umetničkih dela čistiji i jasniji ako se ne meša sa živim glasom njegovog stvaraoca...
cooliranje.com