cooliranje.com
Božidar Knežević
Za pravo prijateljstvo više je potrebna jednaka dubina i čistota osećanja, nego jednaka visina obrazovanja.
cooliranje.com