contractrca.com
Contract RCA Model - Contract RCA
Contractul RCA acoperă răspunderea civilă delictuală a proprietarului sau a utilizatorului unui autovehicul pentru prejudiciile produse unei terțe părți.