conservatoribdn.cat
Inscripció a les Proves d'accès a Grau Professional 2019-2020
Inscripció a la prova i preinscripció al Conservatori: del 29 de març al 9 d'abril (presencial a la secretaria del Conservatori). Documentació: original i fotocòpia del DNI de l'alumne i si l'alumne és menor, original i fotocòpia del DNI del pare o mare i Llibre de família (pàgina on consta l'alumne). Import: 97,57€ Horari: 10.00h-13.00h / 16.00h-19.00 Més informació