conservatoribdn.cat
Orígens i evolució de la Música Moderna
En aquesta audició es pretén donar a conèixer als alumnes els orígens i l’evolució de la música moderna,. Tot interpretant diferents temes de diversos estils i interrelacionant—los amb els esdeveniments, polítics i culturals que es produeixen en els moments de la seva aparició. Presentem els intèrprets més destacats, els instruments i els conceptes musicals bàsics: Qualitats del