conservatoribdn.cat
Classes Magistrals
L'EVOLUCIÓ DIGITAL, UNA HISTÒRIA DE PASSIÓ PER LA MÚSICA I LA TECNOLOGIA Bloc 1: Com ha arribat fins aquí? Es planteja fer un repàs als instruments i eines que es feien servir als anys 70, 80 i 90 per a la creació musical elec més de 30 anys i la publicació del primer disc nacional fins al salt