communicatierijk.nl
Campagnekeuken
‘Vrijheid geef je door’, ‘Ongestoord Onderweg’, ‘Check je huurprijs’: de Rijksoverheid schotelt mensen vele uitingen voor. Hoe wordt zo’n campagne gemaakt? En wat kun je daarmee als je zelf een boodschap over wilt brengen of gedragsverandering wilt stimuleren? Dit dossier praat je in zes hoofdstukken bij over de nieuwste ontwikkelingen in de campagnekeuken.