collegevanrijksadviseurs.nl
Young Innovators: Next to Civilization - Lama Landscape Architects
Aan LAMA is gevraagd een vernieuwende visie te ontwikkelen voor de nu verouderde vrijetijdseconomie in Drenthe. In Next to Civilization wordt een nieuwe en eigentijdse identiteit voor de Provincie Drenthe geformuleerd door in te zetten op kansen die het unieke Drentse landschap biedt.