coclimburg.nl
Vrijwilligersbeleid - COC Limburg
Gezien het grote belang van vrijwilligers voor het COC Limburg, neemt het vrijwilligersbeleid een prominente plaats in binnen onze vereniging. De doelstelling van dit beleid is om vrijwilligers een zo goed mogelijk kader aan te bieden, waarin het vrijwilligerswerk leuk, zinvol, leerzaam en uitdagend