coclimburg.nl
Vrijwilligersbeleid
Gezien het grote belang van vrijwilligers voor het COC Limburg, neemt het vrijwilligersbeleid een prominente plaats in binnen onze vereniging. De doelstelling van dit beleid is om vrijwilligers een…