coclimburg.nl
Een Veiligheidscoördinator is wel zo Veilig.... - COC Limburg
Sinds kort heeft COC Limburg een nieuwe veiligheidscoördinator, deze functie word ingevuld door Bestuurslid John Niessen. De veiligheidscoördinator is er voor mensen buiten de verenging maar zeker ook daar buiten, en zal zorg dragen voor eventuele bemiddeling bij ernstige situaties. Het signalisere