coclimburg.nl
Een Veiligheidscoördinator is wel zo Veilig….
Sinds kort heeft COC Limburg een nieuwe veiligheidscoördinator, deze functie word ingevuld door Bestuurslid John Niessen. De veiligheidscoördinator is er voor mensen buiten de verenging maar zeker …