coclimburg.nl
Vandaag is "Paarse Vrijdag" maar wat is dat??? - COC Limburg
(!!Zie ook de korte film, onderaan dit artikel!!) Paarse Vrijdag vindt jaarlijks plaats op de tweede vrijdag in december en wordt georganiseerd door COC’s Gay-Straight Alliance (GSA) Netwerk. GSA-leerlingen vragen hun medeleerlingen en docenten om die dag paars te dragen om te laten zien dat iede